top of page
Logo-thaihealth_Thai_with_Text-2.png
Health Watch Logos-01.png

There is no Planet B:

Digital Art Contest

การประกวด There is no Planet B: Digital Art Contest คือการแสดงพลังของศิลปะของนักศึกษา ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเพื่อแสดงจุดยืนในการมีส่วนร่วมต่อการแก้ปัญหาฝุ่นควันพิษในอากาศ (pm 2.5) ที่เรื้อรังมานานหลายปีภายใต้แนวความคิด (Concept) ของ “There is no planet B  เพราะเราไม่มีโลกสำรอง”

1920_x_600.jpg

จุดประสงค์ของโครงการ

ทาง สสส. มีเจตจำนงที่จะใช้กิจกรรมทางศิลปะ และสังคม เป็นส่วนหนึ่งในการเคลื่อนไหว และผลักดันการแก้ไขปัญหา และให้ความรู้ทั้งระยะสั้น และระยะยาวในปี 2566 นี้ เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงปัญหามลพิษด้านฝุ่นใน กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ภัยมลพิษจากฝุ่นละอองก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง เพื่อมุ่งเป้าให้ประชาชนทุกคนตระหนักถึงปัญหามลพิษ และช่วยกันทำให้สังคมของเรามีอากาศสะอาดในทุกพื้นที่

Digital Art Contest for you to participate in this movement

วันที่จัดกิจกรรม

โดยกิจกรรมวันตัดสิน เวทีเสวนา และนิทรรศการจัดแสดงผลงานของผู้เข้ารอบจะจัดขึ้นภายในเดือน มิถุนายน 2566  นี้ สำหรับวัน เวลา และพื้นที่จัดแสดงผลงาน สามารถติดตามได้เร็วๆนี้ทางช่องทาง

FB: ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

Sand

There is not Planet B

Think twice and take action

Open Call for Students from Universities

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประกวด Digital Art Contest กับกิจกรรม “There is no planet B: Digital Art Contest” โดยทาง สสส. มีจุดประสงค์ต้องการให้นักสร้างสรรค์ในวงกว้างได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม และนิทรรศการครั้งนี้ โดยมีหลักเกณฑ์สำหรับผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการโดยไม่จำกัดอายุ เพศ และสัญชาติของผู้สมัครดังนี้

 

1.ผู้สมัครเป็น นักศึกษา ที่มีความสนใจเกี่ยวข้องกับประเด็นสิ่งแวดล้อม

 

2.ผู้สมัครมีผลงานศิลปะ Digital Art ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการสร้างความเข้าใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม ฝุ่น pm 2.5 และสภาวะโลกร้อน รวมไปถึงเนื้อหาที่สามารถผลักดันการสร้างจิตสำนึก การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และความตระหนักรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

 

3.ผู้เข้าร่วมต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่างานศิลปะของตนเองไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าใดๆ เมื่อส่งผลงานศิลปะ ผู้เข้าร่วมให้สิทธิ์ผู้จัดประกวดในการแสดงและเผยแพร่ผลงานศิลปะในสื่อใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ของโครงการ

 

4.หากได้รับการคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องระบุวิธีกาวิธีการจัดวาง นำเสนอผลงาน หรือวิธีติดตั้งผลงานโดยละเอียด

 

5.ทาง สสส. จะเป็นผู้ดำเนินการในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ดูแลการติดตั้ง เตรียมการจัดแสดงผลงาน และการประสานงานให้กับทุกฝ่าย

 

6.วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 

6.1 ผู้สมัครจะต้องกรอกฟอร์มเพื่อลงทะเบียนก่อนที่: https://www.mciagency.com/digital-arts-contest

 

6.2 หลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้ว ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องส่งรายละเอียดผลงานต่างๆดังนี้ (3 ไฟล์)

 

  • ไฟล์ที่1: ผลงานศิลปะ Digital Art ในรูปแบบไฟล์ .png (ไม่ต่ำกว่า 1080p.)

  • ไฟล์ที่2: ชื่อผลงาน และคำอธิบายเนื้อหาของผลงานโดยละเอียดพร้อมข้อความยืนยันผลงานตามข้อที่3

  • ไฟล์ที่3: ข้อมูลของผู้เข้าประกวด (ชื่อ-สกุล, มหาวิทยาลัย, ชั้นปี, เบอร์โทรติดต่อกลับ) 

ผู้สนใจสามารถส่งข้อมูลผลงาน และรายละเอียดของผู้สมัครมาได้ที่ THW.Digitalart@gmail.com ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 โดยทางโครงการจะมีทีมงานเพื่อพิจารณาผลงาน และทีมที่ปรึกษา ซึ่งจะมีการประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารอบ 10 ท่านภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เพื่อเข้าสู่รอบ Final ในงานนิทรรศการต่อไป

 

**หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณ ฟิลิปส์ โทร. 085 917 2004

bottom of page